czwartek, 4 października 2012

Prędkość podróżowania

Oto proste narzędzie do przeliczania dziennej prędkości podróżowania na na mniejsze odległości i jednostki czasu. Przydaje się w sytuacjach "gdy po 2 godzinach podróży" dostrzegamy, że "do rzeki jest pół mili, ciekawe ile mi zajmie dotarcie tam galopem".
Powiedzmy, że mamy poniższą tabelkę określającą ilość przebytych dziennie mil.


mil dziennie (8h) Droga Pola Las Wzgórza Góry
Skradanie się 8 8 6 4 2
Ostrożny marsz 16 14 8 8 4
Normalny marsz 20 16 12 10 4
Szybki marsz / Wolna jazda 30 24 18 14 6
Szybka jazda 50 36 24 20 8


Wartość z pierwszej tabeli możemy przeliczyć na inne jednostki przydatne w wydarzeniach mniejszej skali.


mil w 8h 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 30 36 50
mil w 1 godzinę ¼ ½ ¾ 1 2 3
metrów w 1 minutę 7 14 21 28 35 42 50 56 64 70 85 106 128 177
minut na 1 kilometr 141 70 47 35 28 23 20 17 15 14 12 8
minut na 1 milę 240 120 80 60 48 40 34 30 26 24 20 16 13


Niektóre systemy podają własne, różne między sobą, prędkości podróży. Jeśli chce się zachować spójność z oficjalnymi danymi trzeba pierwszą tabelkę dostosować i przeliczyć wartości. Druga jest o tyle uniwersalna, że wymaga uaktualnienia tylko jeśli będzie brakowało jakiejś wartości z pierwszego wiersza (albo wartości wejściowe będą w kilometrach).


Przykład
Podróżujemy w tempie normalnego marszu przez pola. Dziennie drużyna przebędzie około 16 mil. Przeliczając 16 mil dziennie na mniejsze jednostki odczytujemy wartości z drugiej tabeli i otrzymujemy dane z kolumny 16:
  • w 1 godzinę przebędą 2 mile
  • w 1 minutę przebędą 56 metrów
  • na przebycie 1 kilometra potrzebują 17 minut
  • na przebycie 1 mili potrzebują 30 minut

photo credit: ksyz via photopin cc

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...